O firmie

Beton Ełk Sp. z o.o. powstała 01 sierpnia 2021 roku, kontynuując działalność i tradycję Firmy Prefabet Ełk sp. z o.o., bazując na jej wieloletnim doświadczeniu i wiedzy w zakresie produkcji betonów.

Prefabet Ełk znany był przede wszystkim z produkcji różnego rodzaju prefabrykatów betonowych oraz uznanego na lokalnym rynku (i nie tylko) betonu towarowego różnych asortymentów. Firma zajmowała się (między innymi) obsługą szeroko pojmowanych inwestycji, w tym infrastruktury drogowej, mostowej oraz mieszkaniowej, a także wykonaniem wszelkiego rodzaju obiektów inżynierskich, gdzie głównym materiałem budowlanym był beton. Szeroki  zakres jej działalności skupiony był na obsłudze wysokospecjalistycznych robót mostowych.

Beton Ełk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kontynuuje działalność uznanej na rynku poprzedniczki, bazując na  jej wieloletnim doświadczeniu i znajomości przedmiotu działalności. Produkcją betonu i mieszanek zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, w oparciu o najnowsze, obowiązujące standardy europejskie i wysokiej jakości materiały składowe. Wytwarzanie wszelkich klas betonu odbywa się na węźle produkcyjnym, który jest w pełni zautomatyzowany, a obsługują go specjaliści, posługujący się najnowszymi technikami i specjalnym oprogramowaniem komputerowym.

Wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji na beton towarowy o numerze: 202-UWB-503 i 202-UWB-504 certyfikowany został przez CWB sp. z o.o. w Warszawie. System ten gwarantuje stabilność produkcji i uzyskanie przez wyrób cech deklarowanych przez producenta oraz zgodnych ze specyfikacją techniczną.

Do wykonania zadań, w ramach kontroli produkcji powołano Laboratorium, zlokalizowane na terenie zakładu.

Laboratorium wyposażone jest w następujący sprzęt badawczy:

 • prasa do badania materiałów budowlanych do prób statycznych ściskania o maksymalnym obciążeniu 3000 kN i zakresach wskazań: 0- 100 kN, 0-3000 kN, wytwórca CONTROLS
 • zestaw sit normowych
 • aparat Vicata do badania początku i końca wiązania cementu
 • stożek Abramsa do badania konsystencji mieszanki betonowej
 • suszarka laboratoryjna
 • wagi laboratoryjne
 • formy do pobierania próbek
 • wanna do przechowywania próbek

Urządzenia te pozwalają na wykonanie:

 • badań właściwości kruszyw: składu ziarnowego i zawartości pyłów mineralnych
 • badań właściwości cementu: oznaczenie czasów wiązania cementu oraz wytrzymałości wczesnej i normowej cementu
 • badań właściwości mieszanki betonowej: konsystencji według metody opadu stożka
 • badań właściwości betonu stwardniałego: wytrzymałości na ściskanie i gęstości pozornej
 • projektów składu, spełniających wymagane właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego

Wszystkie badania, o których mowa przeprowadza się w Laboratorium zakładowym. W przypadku badań wymagających sprzętu, którym Laboratorium nie dysponuje, badania te wykonuje się w firmach zewnętrznych.

Masz pytania

Potrzebujesz dodatkowej informacji dotyczącej naszej oferty, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania

Kontakt