Betony mostowe i kontraktorowe

Beton ten ma zastosowanie w konstrukcjach mostowych i wiaduktach.

Beton mostowy produkowany w Beton Ełk Sp. z o.o. jest przeznaczony do budownictwa mostowego i spełnia najwyższe parametry jakościowe (mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość).

Beton kontraktorowy wytwarzany przez Beton Ełk Sp. z o.o., to beton specjalnie zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał odpowiednie właściwości i posiadał odpowiednią urabialność, wodoszczelność. Stosowany jest głównie do pali fundamentowych.

Stosowane przez nas kruszywa i cement wysokiej jakości oraz odpowiednie domieszki sprawiają, że wytworzona mieszanka betonowa posiada wysokie parametry.

Posiadamy komputerowy system sterowania produkcją mieszanki betonowej, a także własne laboratorium, kontrolujące mieszankę betonową od momentu rozpoczęcia produkcji, poprzez transport, aż do jej wbudowania.

Wszystkie betony mostowe i kontraktorowe produkowane przez Beton Ełk mogą być podawane z użyciem pompy.

Betony mostowe i kontraktorowe
Masz pytania

Potrzebujesz dodatkowej informacji dotyczącej naszej oferty, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania

Kontakt